ertekeink 6 ertekeink 5 ertekeink 4 ertekeink 3 ertekeink 2 ertekeink 1
Welcome to LeaderTarnavaMica

A N U N Ţ U R I

——————————————————————-

ERATĂ LA APEL DE SELECŢIE  cu nr. de referinţă 2/2017 
la Ghidurile Solicitantului lansate

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni deschide în perioada 13 octombrie – 13 noiembrie 2017  SESIUNE II. a cererilor de proiecte.

APEL DE SELECŢIE 2/2017
- varianta simplificată

APELUL DE SELECŢIE – varianta detaliată se poate accesa aici

——————————————————————-

S-a publicat
RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE PRIVIND ELIGIBILITATEA
din data de  11.09.2017, aferente Măsurii M66/6A

——————————————————————-

S-au publicat
RAPOARTELE DE EVALUARE A CERERILOR DE SELECTIE
din data de  07.09.2017, aferente Măsurilor M21/2B, M61/6B, M62/6B şi M65/6A

——————————————————————-

S-au publicat
RAPOARTELE DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANȚARE PRIVIND ELIGIBILITATEA
din data de  30.08.2017, aferente Măsurilor M21/2B, M61/6B, M62/6B şi M65/6A

——————————————————————-

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor aferent Măsurilor: 63/6C, 66/6A.
08 septembrie 2017

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor aferent Măsurilor: 21/2B, 63/6C, 65/6A, 66/6A.
25 august 2017

ERATĂ LA APEL DE SELECȚIE cu nr. de referință 1/2017,
referitor la măsura 63/6C Infrastructură de bandă largă în spațiul rural

ERATĂ LA APEL DE SELECŢIE  cu nr. de referinţă 1/2017 
la Ghidul Măsurii 65/6A Sprijin pentru investiţii neagricole

GAL / Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni deschide în perioada 18 iulie – 16 august 2017  PRIMA SESIUNE a cererilor de proiecte.

APEL DE SELECŢIE 1/2017
- varianta simplificată

APELUL DE SELECŢIE – varianta detaliată se poate accesa aici

——————————————————————-

Sunt postate
Ghidurile Solicitantului – varianta finală
pentru măsurile din SDL

Ghidurile pot fi accesate la meniul Măsuri

——————————————————————-

GAL/Asociaţia Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni organizează concurs de ocupare a postului de EXPERT MONITORIZARE

Detaliile despre cerinţe şi responsabilităţi se regăsesc în

ANUNŢ DE ANGAJARE

——————————————————————–

ARHIVĂ ANUNȚURI

IMPORTANT

Solicitanții ce depun proiecte care prevăd lucrări de construcții și/sau montaj, ce urmează a fi depuse la Grupul de Acțiune Locală/ Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni, sunt obligați să atașeze la Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate iar la contractare să prezinte Proiectul Tehnic.

——————————————————————–

Calendarul estimativ al Sesiunilor din anul 2017

publicat în data de 29.09.2017

——————————————————————–

Program de achiziţii anual 2017

——————————————————————–

Program de achiziţii pentru proiecte 2016-2019

——————————————————————–

LEADER EXPO 2012 – TÂRNAVA MICĂ

——————————————————————————

Adresati întrebări experților Grupului de Acțiune Locală/ Asociația Târnava Mică – Bălăușeri – Sărățeni.

——————————————————————————