Măsura 11/1C – Acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe

Tipul măsurii:  SERVICII

Beneficiari:

Entităţi private: Furnizori de formare profesionala

Acțiuni eligibile:

 În cadrul acestei măsuri se acordă sprijin pentru acțiuni de formare profesională și de dobândire de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare. Acțiunile de formare profesională și de dobândire de competențe pot include cursuri de formare şi workshop. În cadrul acestei măsuri, sprijinul se acordă în beneficiul persoanelor angajate în sectoarele agricol şi alimentar al fermierilor, întreprinzătorilor. Beneficiarii sprijinului sunt furnizori de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștințe și de acțiuni de informare. Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

  1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de: Ajutorul public acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% din ajutorul public nerambursabil.

Valoarea minimă a proiectelor este de 5.000 Euro.

GHIDUL SOLICITANTULUI      postat în data de 13.09.2023

Anexa 1 –  Cerere de finanţare

Anexa 2 -Declaraţii pe propria răspundere

Anexa 3 – Fişa Masurii

Anexa 4 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal