Măsura 21/2B – Sprijin pentru investiţii agricole

Tipul măsurii:  SPRIJIN FORFETAR

Beneficiari:

Entități private înregistrate cu sediul social (inclusiv punct de lucru) în teritoriul GAL:
Întreprinderi individuale
Întreprinderi familiale
Persoane fizice autorizate
Microentități, Intreprinderi mici

 Acțiuni eligibile:

Sprijinul se alocă pe baza planului de afaceri şi a cheltuielilor propuse pentru implementarea corectă a acesteia şi se pot realiza următoarele acţiuni eligibile:

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Sprijinul va fi acordat sub formă forfetară astfel: 75% tranţa I iar apoi 25% tranşa a II-a cu condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşii 3 ani de implementare şi cu condiţia ca 50% din valoarea totală a sprijinului trebuie utilizat pentru investiții și acesta trebuie demonstrat la finalizarea proiectului.

Sprijinul va fi acordat în funcţie de dimensiunea economică a fermei astfel:

       Pentru Componenta A – apicol, se acordă 20.000 euro;
Pentru Componenta B – vegetal, mixt și zootehnic (non-apicol) se acordă 40.000 euro

GHIDUL SOLICITANTULUI      postat în data de 24.08.2022

Anexa 1 –  Cerere de finanţare

Anexa 2 – Planul de afaceri

Anexa 3 – Fişa Masurii

Anexa 4 – Declaraţii pe propria răspundere

Anexa 5 – Lista UAT din zone cu constrângeri naturale și cu constrângeri specifice

Anexa 6 – Instrucţiuni privind evitarea creării de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014-2020

Anexa 8 – „Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole” şi „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”