Măsura 22/2A – Dezvoltarea agriculturii

Tipul măsurii:  INVESTIȚII

Beneficiari :

Entități private înregistrate cu sediul social (inclusiv punct de lucru) în teritoriul GAL:

Întreprinderi individuale;
Întreprinderi familiale;
Persoane fizice autorizate;
Micro-entități, IMM-uri;
Cooperative agricole; Societăți cooperative; Grup de producători; Composesorate; Asociații de crescători animale.

 Acțiuni eligibile:

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

  1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatatea sprijinului va fi de 50%, care poate fi majorat cu 20 puncte procentuale suplimentare, cu condiția ca rata maximă a sprijinului combinat să nu depășească 90 %, în cazul:

Valoarea sprijinului acordat: 5.000 – 200.000 Euro.

GHIDUL SOLICITANTULUI    postat în data de 24.08.2022

Anexa 1 –  Cerere de finanţare

Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate
Anexa 3 – Lista UAT din zone cu constrângeri naturale
Anexa 4 – Declarații pe propria răspundere
Anexa 5 – Lista rase autohtone
Anexa 6 – Lista asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa 7 – Calculator Cod Bune Practici
Anexa 8 – Codul de bune practici agricole
Anexa 9 – Fişa Masurii 22/2A
Anexa 10 – Instrucţiuni privind evitarea creării de conditii artificiale în accesarea PNDR 2014‐2020
Anexa 11 – Corelarea puterii mașinii cu suprafața fermei