Măsura 421

Ghidul solicitantului Măsura 421

Ghidul la Măsură conține date complementare, specifice  aplicate de GAL.

Ultima variantă valabilă a Ghidului Solicitantului, Cererea de finanțare și anexele pentru fiecare Măsură sunt accesibile pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro).

____________________________________________________________________________________________

Formular declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plățile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de APDRP către beneficiar.

Descarcă

____________________________________________________________________________________________

Ghidul Anexă Măsura 421

Ghidul Anexă la Măsură conține date complementare, specifice  aplicate de GAL.

____________________________________________________________________________________________

Formulare de verificare:

- GE 2.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- GE 3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

- GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE