Măsura 61/6B – Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale

Tipul măsurii:  INVESTIȚII

Beneficiari :

- UAT-uri comune și orașe mici conform legislației naționale în vigoare, din teritoriul GAL.

Acțiuni eligibile:

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

  1. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 – 200.000 Euro

GHIDUL SOLICITANTULUI    postat în data de 01.08.2018

Anexa 1 – Cererea de Finanţare
Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate
Anexa 2.1 – Memoriu Justificativ
Anexa 3 – Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI)
Anexa 4 – Declarații pe propria răspundere
Anexa 5 – Fișa măsurii
Anexa 6 – Rezultate finale recensământ