Măsura 62/6B – Ocrotirea moştenirii rurale

Tipul măsurii: INVESTIȚII

 Beneficiari direcți:

Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare în afara celor din domeniul agricol și forestier; Unități de cult conform legislației în vigoare.

Entități publice: Autoritățile publice locale

 Acțiuni eligibile:

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

 Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții negeneratoare de venit

Valoarea minimă a proiectelor va fi de 5.000 euro.

GHIDUL SOLICITANTULUI    postat în data de 06.02.2018

Anexa 1 – Cererea de Finanţare
Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate, DALI, Memoriu Justificativ
Anexa 3 – Rezultate finale recensământ
Anexa 4 – Declarații pe propria răspundere
Anexa 5 – Fişa Măsurii 62/6B