Măsura 66/6A – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole

Tipul măsurii:  INVESTIȚII

Beneficiari direcți:

Entități private:

Microîntreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul LEADER;
Cooperative;
Întreprinderi individuale;
Întreprinderi familiale;
Persoane fizice autorizate;
CMI și alte profesii liberale.

 Acțiuni eligibile:

Exemplele prezentate mai sus sunt orientative şi nu exhaustive.

Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora până la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare şi pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 Euro şi 30.000 Euro

GHIDUL SOLICITANTULUI    postat în data de 24.08.2022

Anexa 1 – Cerere de finanțare
Anexa 2 – Studiu de Fezabilitate
Anexa 2.1 – Memoriu Justificativ
Anexa 3 – Contract de finanțare
Anexa 4 – Fișa măsurii
Anexa 5 – Declarații de propria răspundere
Anexa 6 – Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 7 – Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor
Anexa 9 – Instrucțiuni privind evitarea creării de condiții artificiale

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal