Măsuri old

Măsura 111 „Formare profesională (training), informare și difuzare de cunoștințe”

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”

Măsura 121 „Modernizarea exploatațiilor agricole”

Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”

Măsura 125 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”

Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”

Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice”

Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de baza pentru economia și populația rurala și punerea în valoare a moștenirii rurale”

Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare”