Măsuri

Măsura 11/1C – Acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe

Măsura 21/2B – Sprijin pentru investiţii agricole

Măsura 22/2A – Dezvoltarea agriculturii

Măsura 61/6B – Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale

Măsura 62/6B – Ocrotirea moştenirii rurale

Măsura 63/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural

Măsura 64/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

Măsura 65/6A – Sprijin pentru investiţii neagricole

Măsura 66/6A – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole