Proiecte finalizate

Măsura 11/1C – Acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe

- nu sunt proiecte finalizate

Măsura 21/2B – Sprijin pentru investiţii agricole

- nu sunt proiecte finalizate

Măsura 22/2A – Dezvoltarea agriculturii

- nu sunt proiecte finalizate

Măsura 61/6B – Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale

COMUNA  CHIBED

COMUNA  FÂNTÂNELE

Măsura 62/6B – Ocrotirea moştenirii rurale

ASOCIAŢIA SOCIO CULTURALĂ 100 FONAT

Măsura 63/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural

- nu sunt proiecte finalizate

Măsura 64/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

- nu sunt proiecte finalizate

Măsura 65/6A – Sprijin pentru investiţii neagricole

GIORGIO  ACCOUNTING S.R.L.

FARENEST DENT S.R.L.

Măsura 66/6A – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole

- nu sunt proiecte finalizate