Proceduri de lucru GAL

Procedură de evaluare şi selecţie a proiectelor la GAL 2014-2020

(postat în data de 19.08.2022)

————————————————————–

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție a Proiectelor
și a Comisiei de Contestații GAL 2014-2020

(postat în data de 01.08.2018)

————————————————————–

Procedura de evaluare a conformităţii Cererii de plată la GAL

Formularele Cererilor de plată se regăsesc pe site-ul AFIR în meniul  INFORMAŢII UTILE >>Tipizate  sau puteţi accesa direct prin
click aici


Formulare de verificare:

Măsura 11/1C – Acţiuni de informare şi transfer de cunoştinţe

- C11 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E11 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S11 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M11/1C – tranşe

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M11/1C – TVA

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Măsura 21/2B – Sprijin pentru investiţii agricole

- C21 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E21 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S21A – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE – Componenta -A

- S21B – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE – Componenta -B

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M21/2B – tranşa I.

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M21/2B – tranşa II

- AP 1.6 – DECLARAŢIE CHELTUIELI

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 22/2A – Dezvoltarea agriculturii

- C22 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E22 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S22 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M22/2A

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 61/6B – Îmbunătăţirea calităţii vieţii rurale

- C61 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E61 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S61 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M61/6B – avans

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M61/6B – tranşe

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M61/6B – TVA

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 62/6B – Ocrotirea moştenirii rurale

- C62 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E62 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S62 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M62/6B – avans

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M62/6B - tranşe

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M62/6B – TVA

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 63/6C – Infrastructura de bandă largă în spaţiul rural

- C63 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E63 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S63 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 64/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale

- C64 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E64 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S64 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M64/6B – avans

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M64/6B – tranşe

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M64/6B – TVA

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 65/6A – Sprijin pentru investiţii neagricole

- C65 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E65 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S65 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M65/6A – transă I

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M65/6A – tranşă II

- AP 1.6 – DECLARAŢIE CHELTUIELI

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Măsura 66/6A – Dezvoltarea întreprinderilor neagricole

- C66 – FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- E66 – FIŞA DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂŢII

- S66 – FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE

- AP 1.5 – FIŞA DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ A  DOSARULUI CERERII DE PLATĂ -M66/6A – tranşeArhivă

perioada 2007-2013

———————————————————————

Manual de procedură pentru evaluare şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiecte

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Selecţie și Comisiei de Contestații

Addendum la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comitetului de Selecţie și Comisiei de Contestații