65/6A Intézkedés – A nem mezőgazdasági befektetések támogatása

Intézkedés típusa:  FORFETÁRIS (fix összegű  előfinanszírozás)

Közvetlen haszonélvezők:

Támogatható tevékenységek:

A fent bemutatott példák tájékoztató és nem kizáró jellegűek.

  1. A támogatás összege és mértéke.

A támogatás összege 20.000 euro/projekt. A kifizetés két részletben fog történni, a következőképpen: 

A támogatott összeg 30%-át azzal a feltétellel, ha az üzleti tervet helyesen hajtotta végre anélkül, hogy meghaladta az öt évet a finanszírozási szerződés aláírásától számítva. A támogatás összegének 50%-át beruházásokra kell költeni és ezt be is kell bizonyítani a projekt befejezésekor. Az Üzleti Terv maximális kivitelezési határideje 5 év, amely magába foglalja a helyes végrehajtás ellenőrzését valamint az utolsó részlet kifizetését. Abban az esetben, ha nem tartották be helyesen az üzleti terv végrehajtását, a kifizetett összeget, a nem megvalósított célok arányában kell visszafizetni.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ (román nyelven)

Pályázati útmutató kiegészítése

1. melléklet – Pályázati űrlap
2. melléklet – Üzleti terv
3. melléklet – Az intézkedés adatlapja
4. melléklet – Nyilatkozatok
5. melléklet – A 65/6A intézkedés által támogatható CAEN kódok
6. melléklet – Kizárólag épületek felszerelésére támogatott CAEN kódok listája
7. melléklet – Magas turisztikai potenciállal rendelkező települések listája 
18. melléklet – Mesterséges feltételek teremtésének elkerülése PNDR 2014-2020