SDL

Strategia de Dezvoltare Locală – vers. 5 pe perioada 2014 – 2020

Anexa 1 – Modificările SDL aprobate

Strategia de Dezvoltare Locală – versiunea 4

Strategia de Dezvoltare Locală – versiunea 3

Strategia de Dezvoltare Locală – versiunea 2

Strategia de Dezvoltare Locală – versiunea 1

Strategia de Dezvoltare Locală -  iniţială

Planul de finanţare - actualizat

Raportul de evaluare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală