Măsura 123

Ghidul solicitantului Măsura 123

Ghidul la Măsură conține date complementare, specifice  aplicate de GAL.

Ultima variantă valabilă a Ghidului Solicitantului, Cererea de finanțare și anexele pentru fiecare Măsură sunt accesibile pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro).