Măsura 125

Ghidul Anexă Măsura 125  (aferent apelului de selecție cu nr. de referință 2/2013, sesiunea V.)

Ghidul Anexă la Măsură conține date complementare, specifice  aplicate de GAL.

Ultima variantă valabilă a Ghidului Solicitantului, Cererea de finanțare și anexele pentru fiecare Măsură sunt accesibile pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro).