Măsura 141

Ghidul Solicitantului Măsura 141

Ultima variantă valabilă a Ghidului Solicitantului, Cererea de finanțare și anexele pentru fiecare Măsură sunt accesibile pe pagina de internet a APDRP (www.apdrp.ro).


Ghidul Anexă Măsura 141 (aferent Sesiunii IV)

Ghidul Anexă la Măsură conține date complementare, specifice  aplicate de GAL.


Formulare, declarații GAL


Formulare de verificare:

- GE 2.1L FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII

- GE 3.1L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE

- GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE